Vill du bli medlem?

Det är lätt att bli medlem:

Medlemsavgiften är fortsatt endast 150 kr för enskild person och 200 kr för familjen. 

Sätt in pengar på vårat plusgiro

812479-4 

eller swish, se nedan

Märk betalningen med ditt namn som ett meddelande!

Löser du familjemedlemskap skicka ett mail med samtliga medlemmar i familjen och ålder på dessa. Anledningen till det är att vi ska kunna rapportera medlemsstatistik och det är därför viktigt med dessa uppgifter.
Skicka mailet till:


tomashammar@hogissk.se

Pengarna går till underhåll av leder och maskiner, samt till veden som är till för klubbens medlemmar.

VÄLKOMNA!!!
🙂